Mini Copa 2019 Villa Anamma restaurant

De culturele hotspot in Sint-Amandsberg

Villa Anamma moet een culturele hotspot worden in Sint-Amandsberg waar de buurt zich helemaal thuis voelt. Een sociale plek waar de buurt kan organiseren, broeden, mee werken aan activiteiten of gewoon gezellig samenkomen. Daarom hebben we een idee geplant in het Wijk aan Zet-platform van Stad Gent.

Enkele van onze ideeën:

  • Een buurtkeuken: voor en door de buurt één dag per week.
  • Onze tuin toegankelijker maken voor de buurt: stiltetuin, moestuinbakken, bloementuin, …
  • Ruimte bieden voor de buurtorganisaties: vergaderzaal, ruimte voor activiteiten, …

Villa Anamma wordt dus meer dan alleen een restaurant en we willen dan ook de buurt mee betrekken. Nog ideeën? Of mee denken? Reageer via de link hierboven en laat van je horen!

Heb je vragen? Mail naar joachim@anamma.be.

Wat is het “Wijkbudget?

Stad Gent voorziet voor Gentenaars, Gentse organisaties of Gentse ondernemers met een creatief idee om de buurt leuker, beter, plezanter te maken het ‘Wijkbudget’. Anamma vzw zag hier een kans in en diende een idee in. Het Wijkbudget voorziet budget – uiteraard – en ondersteuning om het idee samen met de wijk uit te voeren.

Meer info? Die vind je hier: https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/wijkbudget